Roditelji odgovorni za svoju decu

PANČEVO, 9. januar 2018. (TV Pančevo) – U Pančevu je zabeleženo i prvo kažnjavanje roditelja zbog toga što su im deca neopravdano izostajala iz škole. Po saopštenju iz Prekršajnog suda reč je o prijavama koje su predate još pre stupanja novog Zakona o osnovnom obrazovanju na snagu, koji predviša i proširenje i preciziranje dela, to jest nedela učenika zbog čega bi roditelji mogli da plate kaznu.

Statistika, kako saopštavaju iz Prekršajnog suda u Pančevu, kaže da je u toku prošle godine predato od strane škola 89 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, zbog kršenja Zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. Od toga presuđeno je u 13 slučajeva za koje je važio još stari Zakon, po kojem su roditelji mogli da budu oglobljeni u rasponu od 5 do 50.000 hiljada dinara, ukolko dete ne upišu u školu, ili im dete bez opravdanih razloga ne pohađa školu. U 2 slučaja roditelji treba da plate po 5 hiljada dinara, u 10 su dobili opomenu, a jedan zahteva je odbačen. Znači, na odluku ili presudu Prekršajnog suda po starim propisima koji, ipak, treitraju slučajeve kada dete bukvalno ne ide u školu čeka 63 zahteva.

Međutim, pred Prekršajnim sudom je još 26 zahteva, koji su stigli posle 7. oktobra, kada je donet Zakon, koji pored povišenja moguće kazne do 100 hiljada dinara, donos i proširenje kazni, jer se рoditelj smatra odgovornim za upis u predškolski program i školu, kao i njihovo redovno pohađanje. Takođe, roditelj treba da u roku najdužem od 48 sati obavesti školu, zašto dete nije u mogućnosti da pohađa nastavu, a da u roku od 8 dana, nakon povratka na nastavu donese i relevantno opravdanje. U Zakonu stoji i da je roditelj dužan da, na poziv škole, aktivno učestvuje u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom, kao i da je učenik dužan da poštuje i pravila u školi. Pored kazni, roditelji će morati i da nadoknade materijanu štetu ukoliko ih naprave njihova deca.