Radne navike - proces koji se uči godinama

PANČEVO, 13. septembar 2017. (TV Pančevo) – Stvaranje radnih navika kod dece je proces koji se uči godinama, kažu stručnjaci. Sa prvim danima škole ne treba od deteta tražiti da domaći uradi perfektno, ne treba mu cepati listove, jer mu na taj način ubijamo volju za učenjem, saveti su psihologa Nikole Atanackovića.

Ekipa Regionalne radio-televizije Pančevo pitala je srednjoškolce da li su oni, sa svojih 16, 17 godina stekli radne navike i kako uče.

Da bi se stvorile radne navike kod dece neophodno je mnogo vremena. To nije, kako je objasnio psiholog Nikola Atanacković, učenje deteta da sedi i tri sata bude prikovano za knjigu. Atanacković je dodao da je radna navika potreba deteta da nešto novo sazna i da se sa time kreće od malena, sa prvim danima škole.

Atanacković kaže da ne treba kažnjavati dete, jer to može imati kontra efekat. Dete treba motivisati lepim i nagradama, jer će na taj način ono duplo više učiti da bi i sutra bilo nagrađeno.

Ukoliko deca ne urade domaći onako kako su roditelji očekivali i zamislili ne treba ih ispravljati i cepati im listove.

Saveti psihologa su da je dete potrebno podržavati, ohrabrivati, poštovati i verovati u njegove sposobnosti da će savladati probleme i uspeti u onom što želi. Više razumevanja u razgovoru, tolerancija za greške, usmerenost na dete, a ne na svoja osećanja - važni su za detetovu motivaciju za dalji rad.