Pripreme za prijemni u OŠ "Bratstvo i jedinstvo"

PANČEVO, 19. mart 2017. (TV Pančevo) – Pripreme za prijemni ispit u Osnovnoj školi „Bratstvo i jedinstvo“ počele su oktobra prošle godine. Uz redovnu nastavu, učenici pohađaju jedan čas nedeljno dodatne nastave. Probni završni ispit je 7. i 8. aprila, a završni će biti 14, 15. i 16. juna.

Pedagog škole „Bratstvo i jedinstvo“ Marijana Ovuka kazala je da su u ovoj obrazovnoj ustanovi počeli sa pripremama za završni test. Osim dodatnih časova, oni gradivo za maturski ispit obrađuju i na redovnoj nastavi, a o svemu su obavešteni i roditelji na roditeljskim sastancima.

Zadaci u zbirkama su različite složenosti i usklađeni su sa obrazovnim standardima koji postoje za svaki predmet. Njime se pokazuje koja znanja i umeća učenik treba da stekne, objasnila je Ovuka.

Marijana Ovuka je naglasila da nema odstupanja između završnih ocena iz pojedinih predmeta i postignutih rezultata na prijemnom. Organizovane su i posete učenika raznim preduzećima kako bi se upoznali sa budućim zanimanjima. A u školu dolazi i psiholog Nacionalne službe za zapošljavanje, koji pomaže đacima u profesionalnoj orijentaciji.

Učenici su zadovoljni pripremama koje su organizovane u školi i već znaju koju srednju školu bi želeli da upišu.

Probni završni ispit je 7. i 8. aprila, a završni će biti 14, 15. i 16. juna. Prošle godine probni ispit je bio teži od zavšnog, kazala je Marijana Ovuka.