Poremećaj ličnosti - neprilagođenost svakodnevnim uslovima života

PANČEVO, 12. avgust 2018. (TV Pančevo) – Poremećaj ličnosti predstavlja neprilagođenost svakodnevnim uslovima života i može se lečiti. U zavisnosti od stepena poremećaja, terapije mogu biti lekovi ili psihoterapija. Iako je uzrok nastanka u ranom detinjstvu, do samog razvoja poremećaja kao i njegove dijagnostike dolazi tek u adolescenciji, pa i kasnije.

Poremećaj ličnosti se definiše kao karakterističan i trajan obrazac ponašanja, mišljenja i osećanja koji se ne poklapa sa onim što je uobičajeno. Ovakve razlike se obično javljaju u čovekovim emocijama i nagonima.

Kada se poremećaj manifestuje sukobom sa zakonom, zavisnošću od psihoaktivnih supstanci ili mentalim poremećajem, tek tada može se doći do saznanja da je u osnovi navedenih komplikacija zapravo, poremećaj ličnosti.

Opasnost od ovakvih ljudi u većini slučajeva nije velika po ostatak društva, ali ponekad oni sami mogu biti sebi najveći neprijatelj.

Poremećaji ličnosti najčešće se leče lekovima i psihoterapijom. Glavni problem u terapiji je nemotivisanost osobe da se leči, jer oni svoje simptome doživljavaju kao sopstvene lične i razumljive osobine, a ne kao simptome bolesti.

S obzirom da ovakvi ljudi nisu sposobni da se prilagode drugima, zbog nedostatka empatije, drugi se obično prilagođavaju njima. Nasledivost poremećaja ličnosti je oko 40%, a ukoliko se ne nasledi čitav sklop poremećaja, obično se naslede neke njegove karakteristike.