Podrška žrtvama nasilja u porodici

PANČEVO, 12. april 2018. (TV Pančevo) – U organizaciji Centra za socijalni rad „Solidarnost“ i Sigurne kuće Pančevo, a uz podršku Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu održan je Okrugli sto na temu „Programi i usluge podrške žrtvama nasilja u porodici“.

U cilju osnaživanja podrške žrtvama nasilja u porodici, pančevački Centar za socijalni rad Solidarnost i Sigurna kuća, organizovali su u Gradskoj upravi okrugli sto u saradnji sa novosadskim Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, naložilo je da se na lokalnom nivou unaprede programi i usluge za žrtve porodičnog nasilja kojih je, na žalost, sve više. Na području Vojvodine, prošle godine bilo je više od 6.600 prijava za nasilje u porodici.

Poražavajuća je činjenica da se mnoge žrtve porodičnog nasilja vraćaju nasilniku zbog ekonomske nesigurnosti. Zato je na Okruglom stolu jedna važnih tema bila ekonomsko osnaživanje žena.

Neinformisanost je jedan od oblika zastrašivanja nasilnika prema svojim partnerkama.

Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo aktivno radi na stvaranju uslova za otvaranje socijalnog preduzeća i trening centra u kom bi žrtve porodičnog nasilja, uglavnom žene, nakon sticanja potrebnih znanja i veština, dobile zaposlenje.

&t=1s

U Srbiji je za prvih 58 dana 2018. godine u porodičnom nasilju ubijeno osam žena.