PIO: Najniža osnovica 5.994 dinara

PANČEVO, 12. februar 2018. (TV Pančevo) – Krajem prošle godine Upravni odbor Penzijsko-invalidskog fonda doneo je odluku da se osnovice za invalidsko penzijsko osiguranje za one stranke koje same sebi uplaćuju doprinos za penziju menjaju. Umesto na svaka tri meseca, kako je bilo ranijih godina, osnovice se menjaju samo jednom godišnje. Najniža osnovica za uplatu ove godine za samostalno penzijsko osiguranje je 5.994 dinara.

Zakonom o invalidsko-penzijskom osiguranju sugrađani koji nisu u radnom odnosu, nemaju samostalnu delatnost, niti su poljoprivrednci mogu sami sebi da uplaćuju doprinose i steknu pravo na penziju. Ovim zakonom regulisano da se doprinosi mogu na ovaj način uplaćivati minimalno za 15 godina, kao i za punu penziju, takođe ukoliko nekom nedostaje nekoliko godina do penzije. Upravni odbor PIO fonda doneo je odluku da se osnovice za uplaćivanje invalidsko-penzijskog osiguranja koje su se menjale svaka tri meseca sada nivelišu jednom godišnje.

- Direktor je doneo Odluku o visinama doprinosa koja stupa i primenjuje se od uplate za januar. Po toj odluci osnovica je ista za celu godinu, neće biti izmene. Ima trinaest osnovica; biranjem osnovice mi u stvari biramo i kolika će nam biti penzija. Ako izaberemo najnižu osnovicu, penzija će biti najniža. Po novoj odluci, nova osnovica, to je važno da to sada kažemo jer je rok uplate za januar 15. februara, iznosi 5.994 dinara, to je najniža osnovica - kaže Saša Drčelić, direktorka PIO fonda Filijala Pančevo.

Rok za plaćanje samostalnog penziskog osiguranja je svakog 15. u mesecu, a posle toga se zaračunava kamata. Svaka stranka ima prava da promeni visinu plaćanja osnovice uz određen zahtev.

- Ako je stranka uzela neku višu osnovicu pa ne može da plaća. Isto tako osiguranje, gde se dobrovoljno ulazi isto tako se i dobrovoljnoi izlazi. Kada neko ne može, zaposli se, njegova jedina obaveza je da dođe i kaže da ne može da plaća - dodaje Saša Drčelić.

Izmena da osnovica za uplaćivanje penzijsko-invalidskog osiguranja koja sada važi godinu dana olakša će onima koji će na ovaj način steći pravo na penziju jer se osnovica ranije menjala na svaka tri meseca, pa se događalo da neko ne proverava da li je osnovica rasla pa se iznenadi, kada dođe u PIO fond, smatra da je sve isplatio, a dočeka dugovanje. Sada je važno da se jednom godišnje proverava osnovica koju stranka treba da plaća.