Novo zakazivanje ubrzava preglede

PANČEVO, 12. april 2018. (TV Pančevo) – Zahvaljući novom načinu zakazivanja pregelda kod lekara subspecijaliste u Opštoj bolnici pacijenti kod kardiologa, endokrinologa, i drugih specijalnosti omogućio je da pacijenti čekaju nešto više od mesec dana. Novi način zakazivanja pacijentima je olakšao da se više za svaki uput za zakazivanje u bolnici ne vraćaju kod svog izabranog lekara već sve završavaju sa lekarom internistom.

Elektronsko zakazivanje pregleda kod lekara specijalista u Opštoj bolnici i dalje zakazuje za svakog pacijenta izabrani lekar. Novina je kod zakazivanja pregleda kod lekara subspecijalsite umesto izabranog lekara pregled za pacijenta sada obavlja lekar u bolnici i to uz interni uput.

- Sistem elektronskog zakazivanja napravljen je da bi se uveo red kod zakazivanja, jer nigde ne postoji mogućnost da se ide kod subspecijaliste pravo sa ulice. Postoje instance koje moraju prethodno da se prođu, lekar opšte prakse ne može da bude samo skretničar i pisar uputa i on mora da leči pacijente. Tek ono što ne može da se reši u primarnoj zaštiti dolazi kod specijaliste. Za većinu specijalnosti lekar opšte prakse može da zakaže direktno, osim za neke subspecijalnosti. Intermista će da vrši trijažu. Pacijenti, recimo, misle da im treba kardiolog, a to može da reši internista - rekao je Slobodan Prodanović, pomoćnik direktora za internističke grane.

U praksi će pacijenti za koje lekar specijalista u Opštoj bolnici proceni da je potreban pregled kod subspecijaliste, kardiologa, nefrologa, endokrinologa samo napisati bolnički takozvani interni uput i pacijent neće morati da se ponovo vraća kod svog izabaranog lekara i ponovo sa uputom zakazuje pregled. Zahvaljući ovakvoim načinu rada doktor Prodanović ističe da će pacijenti kraće čekati.

- Nema preteranog čekanja, preko 30 dana, ono što smo na sajtu "Moj doktor" kažemo da je uvek u zelenom, eventualno se ponekad desi da neko čeka duže od 30 dana, ali se dodavanjem dodatnih termina za preglede prevazilazi - dodaje dr Prodanović.

Pacijenti nemau više mogućnost da biraju lekara subspecijalistu kojeg žele da ih pregleda, već će pregled obaviti lekar koji tog dana bude bio u bolničkoj ambulanti. - Tako više ne možemo da izađemo u susret i to ne bi trebalo, jer je ovo državna bolnica, nije privatna bolnica u kojoj može da se bira ime. Dobije se termin i tada će u kardiološkoj ambulanti biti kardiolog koji je kvalifikovan da radi svoj posao. On će obaviti prvi pregled i zakazati kontrolu. Uopšte nije bitno ko je, već je važno da se obavi pregled - izjavio je dr Slobodan Prodanović.

&t=4s

Ukoliko je pacijentu potrebna naredna kontrola nju takođe zakazuje lekar subspecijalista u narednih šest meseci, dok važi uput. Kada uput istekne pacijentu nov izdaje ponovo izabrani lekar.