NIS započinje geofizička ispitivanja na teritoriji Pančeva

PANČEVO, 13. septembar 2017. (TV Pančevo) – U sklopu istraživanja nafte i gasa u Srbiji, kompanija NIS u oktobru započinje geofizička istraživanja na području Pančeva. Planirano je da radovi na teritoriji Pančeva traju do kraja aprila 2018. godine.

Ova istraživanja se obavljaju u okviru projekta seizmičkih ispitivanja na istražnom području «Južni Banat 2» na ukupnoj površini od 706 kvadratnih kilometara koji obuhvata Pančevo, Kovin, Kovačicu i Alibunar. Radove će izvoditi „Naftagas-Seizmički servisi“ NIS-a. Kompanija poseduje sve dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa za realizaciju ovog projekta.

U okviru planiranih aktivnosti biće urađeni i pripremni, geodetski radovi. Takođe, u toku je obaveštavanje vlasnika i korisnika parcela o planiranim istraživanjima, koji, će, ukoliko su saglasni, potpisati dokument koji omogućava prolazak kroz njihov posed.

Kako bi ceo proces bio još transparentniji, u mesnim zajednicama na čijoj teritoriji se obavljaju ispitivanja, otvoreni su informativni punktovi, svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Tu građani mogu dodatno da se informišu, da dostave sugestije ili eventualne primedbe o ovim istražnim aktivnostima. NIS će kao odgovorna kompanija sve zahteve građana vezane za istražne aktivnosti pažljivo razmotriti zajedno sa predstavnicima lokalne zajednice i maksimalno se truditi da u toku izvođenja radova na remeti svakodnevni život i rad meštana. Takođe, meštani su informisani i putem obaveštenja koja se postavljaju na prometnim mestima u njihovim naseljima, a dele se i flajeri u kojima se navode aktivnosti koje NIS sprovodi.