NIS oprema kabinete tri srednje stručne škole

PANČEVO, 9. januar 2018. (TV Pančevo) – Naftna industrija Srbije, izdvojila je sredstva kako bi se opremili kabineti za praktičnu nastavu u tri srednje stručne škole u Pančevu. U pitanju su Mašinska škola, Tehnička škola "23. maj" i Elektrotehnička škola "Nikola Tesla". Na ovaj način NIS se uključio u program lokalne samouprave koji se odnosi na povećanje konkurentnosti i opremanje kabineta u srednjim školama. Na ovaj način NIS će imati mogućnosti da dobije kvalitetan kadar, a grad mogućnost da promeni situaciju koja je na tržištu rada.