Grad sufinansira četvrti pokušaj vantelesne oplodnje

PANČEVO, 20. mart 2017. (TV Pančevo) – Od ove godine Grad Pančevo sufinansira četvrti pokušaj vantelesne oplodnje za sve žene koje u 2017. ne navršavaju više od 44 godine. Tu spadaju i žene koje žele da ostvare tu mogućnost treći put, odnosno one koje su imale dva bezuspešna pokušaja o trošku države, a koje imaju između 42 i 44 godine.

Za parove koji se bore za potomstvo starosna granica za vantelesnu oplodnju je pomerena. Od ove godine Grad Pančevo sufinansira četvrti pokušaj vantelesne oplodnje za žene koje u toku 2017.godine ne navršavaju više od 44 godine, kazala je dr Mirela Petrović, gradska većnica zadužena za zdravstvo.

Dokumantacija koja je neophodna kako bi se parovi prijavili za vantelesnu oplodnju je ista kao i prošle godine. Izvod iz matične knjige rođenih za žene, uverenje o državljanstvu za par, kao i prijavu prebivališta i uverenje iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su imali dva odnosno tri pokušaja.

Mogućnost sufinansiranja od grada parovi mogu da iskorite samo jednom, napomenula je dr Mirela Petrović. Oni mogu da se prijave u svim zdravstvenim ustanovama koje imaju dozvolu Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja u zemlji i inostranstvu, dodala je dr Petrović.