Antić: Azotara zbog gubitaka ide u stečaj

PANČEVO, 11. jul 2018. (TV Pančevo) – Pančevačka Azotara i pored svih pokušaja da se poveća efikasnost i smanje troškovi ulaznih sirovina, ne uspeva da ostvari pozitivne rezultate zbog čega će biti sproveden stečaj, izjavio je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandra Antića.

 

- Pokretanje stečajnog postupka u ovoj situaciji je ne samo ispunjenje obaveza prema MMF-u, već pre svega odgovoran odnos prema građanima Srbije, uzimajući u obzir da bi iz budžeta bili u obavezi da plaćamo sve dugove koje Azotara stvara - naveo je Antić u izjavi za javnost.

Kako kaže, Azotara će nakon sprovedenog stečajnog postupka u skladu sa zakonom biti ponuđena na prodaju, što će omogućiti da eventualni novi vlasnici ponovo organizuju proizvodnju, na efikasniji način i bez opterećenja starim dugovanjima.

- Vlada je proteklih nekoliko godina uložila ogromne napore da pomogne preduzećima iz hemijskog kompleksa da stabilizuju svoje poslovanje, reše probleme istorijskih dugovanja i obezbede uslove za proizvodnju koja neće stvarati dodatne gubitke - napomenuo je Antić.

- To je dovelo do toga da Petrohemija značajno bolje radi i ostvaruje dobit, da MSK ne stvara gubitke i da su obe kompanije u procesu privatizacije ili pronalaska strateškog partnera - naveo je ministar.

Ponovo dat predlog za pokretanje sečaja u Azotari Pančevo, radnicima tri ponude za otpremnine

Da li će pančevačka "Azotara" otići u stečaj? Na odgovor će se još čekati, ali je prvi korak načinjen po drugi put, prispećem Predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Ministarstva privrede, a kao razlog se navodi prezaduženost najveće srpske fabrike azotnih đubriva.

Antić kaže da, nažalost, Azotara i pored svih pokušaja da se poveća efikasnost i smanje troškovi ulaznih sirovina, ne uspeva da ostvari pozitivne poslovne rezultate.

To vodi povećanju zaduženosti, neostvarivanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) i generisanju novih gubitaka do kraja ove godine. Predstavnici vlade su u kontaktu sa rukovodstvom Azotare i predstavnicima sindikata, kako bi se u tranzicionom periodu obezbedili nužni tehnološko-ekološki procesi i socijalni program za zaposlene, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ministarstvo privrede je, kako su preneli pojedini mediji, predložilo pokretanje stačajnog postupa za pančevačku Azotaru, a kao razlog za to je navedena prezaduženost, dok je radnicima ponuđen socijalni program za dobrovoljni odlazak iz najveće srpske fabrike azotnih đubriva.

Izvor: Tanjug