Elisaveta Stojanovska Ivanović


urednica Redakcije na makedonskom jeziku

Elisaveta je novinar komentator Makedonske Radio Televizije. Osnovnu i srednju školu je pohađala u svom rodnom Teovu u Republici Makedoniji, a maturirala je u SAD kao student razmene.
Studirala je u i Beogradu i diplomirla je na Fakultetu politčkih nauka - smer žurnalistika 1978 godine. Godinu dana je radila u redakciji Radio Skoplja u Skoplju a od 1980 godine je stalni dopisnik MRT iz Beograda. Utemiljivač je informisanja na makedonskom jeziku u Srbiji. Aktivno je bila uključena u osnivanje pvrog Makedonskog izdavačkog i informativnog centra Makedonaca u Srbiji čiji direktor je bila godinu dana.
Autor je i urednik emisja na makedonskom jeziku na TV Pančevu i na Radio - televiziji Vojvodine od 2006 godine. Osim svog maternjeg jezika, govori srpski i engleski jezik a služi se i sa nemačkim i frnacuskim jezikom. Udata je i ima troje dece . Živi u Beogradu.