MAGYAR PERCEK

MAGAZIN NA MAĐARSKOM JEZIKU

četvrtak: 24. avgust, 12:30 h

nedelja: 27. avgust, 20:00 h

alt
O životu i aktivnostima, negovanju tradicije i kulture mađarske zajedice u Srbiji saznajte u magazinu "Mađarski minuti".

Urednik: Žužana Halas