MAGYAR PERCEK

MAGAZIN NA MAĐARSKOM JEZIKU

četvrtak: 26. april, 12:30 h

nedelja: 29. april, 07:30 h i 20:05 h

alt
O životu i aktivnostima, negovanju tradicije i kulture mađarske zajedice u Srbiji saznajte u magazinu „Mađarski minuti”.

 

Urednik: Žužana Halas