MAGYAR PERCEK

MAGAZIN NA MAĐARSKOM JEZIKU

četvrtak: 26. januar, 13:00 h

nedelja: 29. januar, 07:30 h

alt
O životu i aktivnostima, negovanju tradicije i kulture mađarske zajedice u Srbiji saznajte u magazinu „Mađarski minuti”.

Urednik: Žužana Halas