MAGYAR PERCEK

MAGAZIN NA MAĐARSKOM JEZIKU

četvrtak: 23. mart, 12:45 h

nedelja: 26. mart, 07:30 h

alt
O životu i aktivnostima, negovanju tradicije i kulture mađarske zajedice u Srbiji saznajte u magazinu „Mađarski minuti”.

Urednik: Žužana Halas