MAGYAR PERCEK

MAGAZIN NA MAĐARSKOM JEZIKU

četvrtak: 27. april, 12:30 h

nedelja: 30. april, 20:00 h

alt
O životu i aktivnostima, negovanju tradicije i kulture mađarske zajedice u Srbiji saznajte u magazinu „Mađarski minuti”.

Urednik: Žužana Halas