DOBRÝ DEŇ

MAGAZIN NA SLOVAČKOM JEZIKU

nedelja: 26. mart, 07:00 h

alt
Emisija na slovačkom jeziku "Dobri đen" posvećena je slovačkom političaru, piscu i svešteniku Jozefu Miloslavu Hurbanu, koji je mnogo uradio za slovački narod. Liturgijom u Beckovu, obeleženo je 200 godina od njegovog rođenja.

Urednik: Eva Nađ