Baner

Medijima 30 dana za pokretanje privatizacije

Izvor: Radio Pančevo, BETA, 9.8.2014.

Mediji koje je osnovala država, pokrajina ili lokalna samouprava treba u narednih 30 dana da podnesu inicijativu za pokretanje privatizacije, proističe iz Zakona o javnom informisanju i medijima, koji će u sredu, 13. avgusta, stupiti na snagu.

Prema Zakonu, takvi mediji bi do 13. septembra Agenciji za privatizaciju trebalo da podnesu inicijativu za pokretanje postupka privatizacije, a odluku o metodu privatizacije Agencija će doneti u roku od 90 dana od dana podnošenja inicijative. Rok za privatizaciju medija u vlasništvu države, pokrajine ili lokalne samouprave je 1. jul 2015, a od tog dana biće zabranjeno finansiranje medija iz javnih prihoda. Umesto toga, biće uveden princip projektnog finansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.

Ukoliko mediji ne budu privatizovani do 1. jula 2015. godine, njihov kapital će biti prenet zaposlenima i to bez naknade, predviđeno je Zakonom.

Ako zaposleni ne budu prihvatili besplatne akcije svojih medija, to glasilo će prestati da postoji i biće brisano iz Registra medija.