Baner
Baner

Uvodjenje u vojnu evidenciju od 16. januara

Izvor:Radio Pančevo, 12.1.2017.

Uvodjenje u vojnu evidenciju regruta rodjenih 1999.godine i starijih godišta, od 1987-1998. biće obavljeno od 16. januara do 28. februara, obaveštavaju iz Centra Ministarstva odbrane u Pančevu.Uvodjenje u vojnu evidenciju lica muškog pola koji su državljani Srbije, može se obaviti svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u Ulici Miloša Obrenovića broj jedan, soba deset. Oni koji će biti uvedeni u vojnu evidenciju, potrebno je da ponesu ličnu kartu, a u slučaju da je ne poseduju, neku drugu javnu ispravu za utvrdjivanje identiteta, a u inostranstvu važeču putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.