Baner
Baner

Upis dece u prvi razred osnovne škole na teritoriji grada Pančeva

Izvor:Radio Pančevo, 27.2.2018.

 Upis dece u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2011. godine do kraja februara 2012. godine. U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovnih škola vršiće se u osnovnim školama u gradu Pančevu i naseljenim mestima tokom aprila meseca 2018. godine.

Upis dece u prvi razred osnovnih škola realizovaće se u školama tokom maja i juna meseca 2018. godine.Za upis deteta u prvi razred osnovne škole roditelj, odnosno staratelj, odnosi školi sledeću dokumentaciju– izvod iz matične knjige rođenih (za dete), lekarsko uverenje o izvršenom zdravstvenom pregledu deteta; i uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program.Ispitivanje deteta upisanog u školu vrše psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine (član 55. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju "Sl. glasnik RS" br. 55/2013 i 101/2017).U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete, odnosno, učenik, upisuje se na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.Za sva detaljnija obaveštenja o upisu deteta u prvi razred osnovne škole, roditelj se obraća najbližoj osnovnoj školi.