Baner
Baner

Prva rata poreza za 2018. dospeva 14. februara

Izvor:Radio Pančevo, 7.2.2018.

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da 14. februara dospeva prva rata za porez na imovinu za 2018. godinu.

U toku je dostava uplatnica poreskim obveznicima. Kod poreskih obveznika koji su u propisanim rokovima plaćali obaveze iznos na uplatnici je u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2017. godine. Kod  poreskih obveznika koji nisu u propisanim rokovima plaćali obaveze iznos za uplatu čini neplaćena glavnica po rešenjima uvećana za kamatu obračunatu u skladu sa zakonom i  iznos prve rate za porez na imovinu za 2018. godinu.

Mole se obveznici da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate, pokretanje prekršajnog postupka i prinudne naplate.