Baner
Baner

Kampanja za bezbednost dece u saobraćaju

Izvor:Radio Pančevo, 4.10.2017.

Komitet za bezbednost saobraćaja i Odeljenje za saobraćaj GU grada Pančeva, zajedno sa učenicima i profesorima Mašinske škole Pančevo, sprovode kampanju „Za bezbednost dece u saobraćaju. Svi zajedno". Kampanja se realizuje uz podršku Republičke Agencije za bezbednost saobraćaja.Akcija podele materijala o kampanji će se sprovesti 5. i 6. oktobra u centru grada, zatim ispred škola, vrtića, ustanova, na javnim parkiralištima.Materijal će deliti učenici Mašinske škole Pančevo.

U Republici Srbiji, deca u saobraćaju najviše stradaju kao putnici u vozilu, zatim kao pešaci i kao vozači bicikala.Leci i brošure sadrže važne savete za odrasle o tome kako pripremiti dete za učešće u saobraćaju i kako da odrasli svojim doslednim ponašanjem i ličnim primerom, pozitivno utiču na ponašanje dece.