Baner

Grad subvencioniše upis u privatni vrtić

Izvor:Radio Pančevo, 19.6. 2017.

Gradska uprava obaveštava građane čija se deca nalaze na listi čekanja za upis u Predškolsku ustanovu „Dečja radost", ili su na listi čekanja za upis u vrtiće u osnovnim školama u naseljenim mestima, da imaju pravo da podnesu prijavu za subvencionisani upis dece u privatnu predškolsku ustanovu „Kefalica" . Vrtić se nalazi u Ulici Svetozara Miletića broj 17 u Pančevu. Opširnije informacije na sajtu Grada Pančeva.