Baner
Baner

Akreditovana obuka u cilju prevencije nasilja

Izvor:Radio Pančevo, 5.10.2017.

U Domu zdravlja je danas u organizaciji Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo održana akreditovana obuka, na osnovu sporazuma o saradnji koji je Dom zdravlja potpisao sa Pokrajinskim sekretirijatom za zdravstvo u cilju unapređenja, prevencije i ranog otkrivanja rodno zasnovanog , seksualnog i nasilja u porodici , kao i zaštite žena i devojaka koje su pretrpele nasilje.

Pored predavača iz Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo , Dom zdravlja je danas ugostio i kolege iz Opšte bolnice Pančevo , Zavoda za javno zdravlje Pančevo , Specijalne psihijatrijske bolnice Kovin , Doma zdravlja Alibunar i Doma zdravlja Kovin.

Cilj ove obuke je obezbeđivanje uslova za što efikasnije postupanje zdravstvenih ustanova i dosledne primene Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju kao i postupanje u skladu sa obavezama propisanim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici .

Radi efikasnije organizacije rada rukovodstvo Doma zdravlja Pančevo je oformilo timove , te su obuci prisustvovali : jedan tim iz Službe hitne medicinske pomoći , tim iz Službe za zdravstvenu zaštitu žena , tim iz Službe za  zdravstvene zaštitu radnika , tim iz Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine , po dva tma iz Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih ( Opšta medicina ) , direktor i glavna sestra Doma zdravlja Pančevo .

Datum održavanja drugog dana obuke je 2. novembar , kada će Dom zdravlja Pančevo ponovo biti domaćin.