Baner

U Komori o seoskom turizmu

 Izvor: Radio Pančevo, 26.2.2015.

Regionalna privredna komora Pančevo u saradnji s Privrednom komorom Srbije organizuje prezentaciju „IPARD II programa i predstavljanje primera dobre prakse u sektoru seoskog turizma” u 11 sati.

U okviru IPARD II programa, koji predstavlja deo pretpristupne pomoći EU, poljoprivrednom sektoru će biti na raspolaganju 175 miliona evra za unapređenje konkurentnosti.

Ovaj program će biti realizovan od 2015. do 2020. godine, a namenjen je direktnim korisnicima – poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, kao i onima koji se bave seoskim turizmom.

Na prezentaciji će biti prikazan i filmski zapis primera dobre prakse u seoskom turizmu u Sloveniji.