Baner

Rigorozne kazne za neplaćanje poreza

Radio Pančevo, 29.07.2014     11:57

Izmenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji gradjani koji ne plate porez u roku plaćaće rigorozne kazne.

Primena zakona počela je početkom jula i ima za cilj uvodjenje reda pri plaćanju poreza kažu u gradskom sekretarijatu za poresku administraciju.

Nisu samo medijski zakoni , zakon o radu i penzisko- invalidskom osiguranju usvojeni bez javne rasprave. Početkom jula usvojene su izmene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i odmah su stupile na snagu. Izmene koje su usvojene imaju za cilj zavodjenje reda u naplati poreza, kažu u gradskom sekretarijatu za poresku odministraciju. Milica Marjanović , sekretar Sekretarijata kaže da su najveće izmene u delu zakona kojim su propisane kazne za kašnjenje u plaćanju poreza.

Građani godišnji iznos poreza na imovinu plaćaju u četiri rate, sredinom februara, u maju , avgustu i novembru. Marjanovićeva naglašava da će ubuduće za nepoštovanje tih rokova osim kamate gradjani plaćati i kazne koje su veoma rigorozne.Ako je ukupan porez manji od 100 hiljada dinara kazna će biti najmanje 50 hiljada dinara a ako je porez veći od 100 hiljada kazna će biti 50 odsto ukupnog poreza
-Važno je da gradjani znaju da ako ne plate ratu poreza na vreme da ćemo mi podneti prekršajnu prijavu a najmanja kazna koja može da bude odredjena je 50.000 dinara. Zakon kaže da kazna iznosi 50 odsto ukuonog duga ili najmanje 50.000 dinara. Da pojasnim. Ako ne platim ratu za godišnji porez koji je recimo 6000 dinara, platiću kaznu 50.000 dinara jer je to najmanja kazna koja je propisana zakonom bez obzira što je polovina mog poreza 3000. Kazna od 50 procenata odredjivaće se neplatišama čiji je godišnji porez veći od 100 hiljada dinara , objasnila je Marjanovićeva
Kaznu će platiti i gradjani koji u roku od mesec dana ne prijave stečenu nekretninu
- Minimalna kazna za neprijavljivanje kupljene nekretnine je 15.000 dinara a maksimalna 150.000 dinara. Zato mislim da se ne isplati ne prijavljivati da ste stekli nekretninu , upozorava naša sagovornica

Izmenama Zakona o poreskom postupku služba za naplatu poreza na svom sajtu više neće moći da objavljuje imena fizičkih lica koja duguju za porez. Biće objavljivani nazivi firmi koje duguju više od 20 miliona dinara i preduzetnika koji dugiju pet miliona dinara . Izmene poreskog zakona uvode novinu i kod dostavljanja rešenja za porez , kaže Marjanovićeva. Rešenja će ubuduće biti dostavljana , kao obična ili preporučena pošiljka ili putem kurira.
- Ako gradjani odbiju da prime poresko rešenje, službeno lice će napraviti službenu belešku a mi smo u obavezi da broj tog rešenja i PIB vlasnika objavimo na sajtu i tada se smatra da je rešenje uručeno. Zbog toga se gradjanima ne isplati da odbiju rešenje jer više neće moći da se izgovaraju da ga nisu dobili , poručuje sekretarka gradskog sekretarijata za poresku administraciju Milica Marjanović
Gradski sekretar sekretarijata za poresku administraciju, Milica Marjanović kaže da izmenama poreskog zakona gradjani čiji je dug za porez manji od 100 hiljada sada ne treba da daju hipoteku da bi ga otplaćivali na rate. Hipoteka je obavezna za dug veći od 100 hiljada . Naglašava da će ti gradjani ubuduće morati uporedo da plaćaju i rate i tekuće obaveze u protivnom podležu odredbama zakona o kaznama .
Naplata poreza na imovinu gradjana za ovu godinu , 22 jula, bila je 54 odsto.Za pravna lica, za objekte 44,26 procenata i svega 5 procenata za zemljište. Najveći procenat naplate je za eko taksu i iznosio je 62 odsto.