Baner

Raspisan konkurs za inovativne biznis ideje

  Izvor: Radio Pančevo

Gradska uprava danas će objaviti konkurs za inovativne biznis ideje u cilju podrške preduzetnicima koji do sada nisu mogli da dobiju sredstva za svoje projekte.

Na konkurs se mogu javiti mala preduzeća, ali i obrazovne institucije, pojedinci, razvojne grupe i timovi sa idejama iz oblasti informacionih tehnologija ili drugih oblasti pogodnih za inovacije.

 

U cilju podrške lokalnim merama politike zapošljavanja grad je odlučio da raspiše i konkurs za nove biznis ideje.

 

Dok konkursi za samozapošljavanje omogućavaju preduzetnicima da se oprobaju u poznatim poslovima, na ovaj konkurs mogu se prijaviti sugradjani sa inovativnim idejama u oblasti informacionih tehnologija ili drugim oblastima pogodnim za inovacije, rekao je pomoćnik gradonačelnice Pančeva za ekonomska pitanja Filip Mitrović

„Preduzetnici u svetu najčešće se bave preduzetništvom u smislu inovacija. Ljudi koji završavaju fakultete umesto da idu da rade za velike kompanije počinju svoje poslove razvijajući, pre svega, softverske pakete, različite usluge koje primenjuju nove, savremene informacione tehnologije. Maša ideja je da sa ovih milion dinara pokušamo da motivišemo Pančevce da razmišljaju o nekim svojim inovativnim idejama na način kako one mogu da se realizuju na tržištu. Čini nam se da ako se stvori kultura ukojoj se inovativnost gaji ne na način da neko mora da uspe, nego danego mora nešto da proba, pa makar i ne uspei prvi put, da pokuša drugi, treći put. To je prosto kultura razvoja preduzetništva u toj oblasti, da nije sramota propasti nego je poenta razviti neku ideju“, kaže Mitrović.

 

Na konkurs koji će biti raspisan 29. marta,  mogu se prijaviti mala preduzeća osnovana najranije 2009. godine, pojedinci, neformalne grupe i obrazovne ustanove. Maksimalna sredstva koja se mogu dobiti po projektu iznose 500 000 dinara, objasnila je Andjelija Cvetić iz Sekretarijata za privredu Pančeva

„Za ovaj prvi poziv smo se opredelili da maksimalna sredstva koja će moći da dobiju na ovom konkursu iznose pola miliona dinara. razmišljajući kako da taj novac bude što bolje utrošen, dali smo ograničenja u pogledu sredstava koja mogu da se opredele za razvoj samog projekta, za njegovu neposrednu realizaciju i izradu prototipa i u 10 posto vrednosti ukupne koje se potražuju od grada Pančeva su sredstva koja mogu da se iskoriste za registraciju samog patenta.“, objašnjava Cvetićeva.

 

Rok za prijavu je do utroška sredstava, a najkasnije u naredna 3 meseca. O prijavljenim projektima odlučivaće žiri, dok će preduzetnici sa inovtivnim idejama imati šest meseci da realizuju svoje projekte. U ovu svrhu grad je izdvojio sredstva u visini od million dinara.