Baner

Izmirite porez na imovinu

Izvor: Radio Pančevo, 3.8.2014.

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike da 15. avgusta dospeva treća rata za porez na imovinu i da istu izmire kako bi izbegli plaćanje ne samo kamate već i novčane kazne u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara.

Uplatnice sa iznosom duga su odštampane i Pošta Pančevo će ovih dana dostaviti obveznicima.

Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, gubi pravo ako redovno ne plaća tekuće obaveze.

Za dodatne informacije i pomoć obratite se na sledeće brojeve telefona 013/351-023, 013/308-735,